Uitvoeren van bestrijkings- en slemwerken Steenweg op Aalst en Nieuwstraat

Van woensdag 16 t.e.m. vrijdag 25 augustus 2023 worden in opdracht van het gemeentebestuur bestrijkings- en slemwerken uitgevoerd in Steenweg op Aalst en Nieuwstraat.

De oorspronkelijke start van de werken was voorzien op maandag 21 augustus 2023, maar werd vervroegd. De werken starten rond 7.30 uur en eindigen rond 18 uur.

De eerste 3 dagen worden volgende werkzaamheden verricht:

– Vlakfrezen van de oppervlakten in beton.

– Voegvulling van de voegen tussen de betonvakken.

Vanaf maandag 21 augustus 2023:

– Uitvlakken van de betonvlakken met slem.

– Bestrijken van de hele werkzone.

– Aanbrengen van een afwerkingslaag met slem.

Verkeersmaatregelen:

– De straten worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

– Beperkte doorgang voor voetgangers en fietsers.

– Er geldt een parkeerverbod in de volledige werfzone.

Omleiding:

– via Steenweg op Dendermonde – Steenweg op Brussel – Steenweg op Vilvoorde –Droeshoutstraat – Karenveldstraat

– via Karenveldstraat – Heiveld – Ringlaan

Andere werkzaamheden op dit ogenblik in Opwijk-Centrum:

– Aanleg van voet- en fietspaden op deel Ringlaan. Deze werken duren vermoedelijk tot donderdag 31 oktober 2023. Alle info: https://www.opwijk.be/voet-en-fietspaden-ringlaan

– Herinrichtingswerken Singel en kerkplein. Deze werken duren tot het einde van het jaar. Alle info: https://www.opwijk.be/start-werken-singel-kerkplein

(eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk