Werken in het Opwijkse centrum op komst

In het centrum van de gemeente Opwijk vatten binnen enkele weken verschillende wegenwerken aan. Zo wordt er gestart met de 3de fase van de herinrichtingswerken van Singel en het kerkplein. In een deel van de Ringlaan worden voet- en fietspaden aangelegd.

Aanleg van voet- en fietspaden op deel Ringlaan

In opdracht van het gemeentebestuur worden voet- en fietspaden aangelegd op de Ringlaan tussen Fabriekstraat en Beekveldstraat. De werken starten op woensdag 16 augustus 2023 en duren vermoedelijk tot donderdag 31 oktober 2023.

In die optiek worden volgende verkeersmaatregelen genomen:

• Ringlaan wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

• De doorgang voor voetgangers is beperkt.

• Er geldt een parkeerverbod in de volledige werfzone.

Omleiding

• via Karenveldstraat – Heiveld – Ringlaan

• via Sint-Paulusbaan – Nanovestraat – Karenveldstraat – Heiveld – Ringlaan

Herinrichting Singel en kerkplein

“Singel en het kerkplein zijn om uiteenlopende redenen belangrijke openbare plaatsen die zich situeren in het hart van de gemeente Opwijk. Vanaf maandag 7 augustus 2023 starten de herinrichtingswerken die vermoedelijk tot het einde van het jaar duren,” aldus schepen van Openbare Werken William Engels.

“De plannen werden voor de inwoners en andere geïnteresseerden voorgesteld tijdens een infovergadering op maandag 19 juni 2023, waarbij ook de fasering en timing van de uitvoering werden toegelicht.”

Volgende verkeersmaatregelen zijn voorzien tijdens de herinrichtingswerken:

• Singel volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

• De doorgang voor voetgangers is beperkt.

• Er geldt een parkeerverbod in de volledige werfzone.

• Het eenrichtingsverkeer in Marktstraat tussen Kerkstraat en Kattestraat wordt omgedraaid, zodat Temmershof en Gasthuisstraat bereikbaar blijven.

• De parking Borchtsite is bereikbaar via Oude Pastoriedreef en Kattestraat.

Omleiding

• via Karenveldstraat – Heiveld – Ringlaan.

Link

https://www.opwijk.be/voet-en-fietspaden-ringlaan

https://www.opwijk.be/start-werken-singel-kerkplein

(eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk