Open VLD Opwijk-Mazenzele verpopt tot VIVO

Kan een politieke partij een betere timing uitkiezen om iets kenbaar te maken en zich te laten zien aan het grote publiek dan op jaarmarktdag? Dat is alleszins het moment waarop in Opwijk de nieuwe lokale partij VIVO boven de doopvont werd gehouden, of de gedaanteverwisseling van Open VLD Opwijk-Mazenzele. VIVO staat voor Vrij, Inclusief, Vernieuwend en Ondernemend. Net zoals al in tal van andere Vlaamse gemeenten al gebeurde haken de Opwijkse liberalen zich los van Open VLD nationaal.

Voorzitter Johan Kumps: “De mensen die momenteel deel uitmaken van onze Open VLD-fractie blijven ook aan boord van de nieuwe partij. Het is de bedoeling om nu nog sterke kandidaten bij te zoeken voor dit puur lokaal project. Een partijkaart is geen must, het liberaal gedachtengoed blijft wel overeind. Iedereen is welkom. Het is evenwel tijd voor een nieuwe aanpak. Veel namen kunnen we nog niet meegeven maar wie er al wel op onze lijst gaan staan zijn Joke Abbeloos en Steve Huyghe.

“VIVO richt zich als liberale partij enkel op de lokale politiek en staat open voor alle Opwijkenaren die zich samen 100% willen inzetten voor onze gemeente,” gaat schepen Evelien Beeckman verder. “Een enthousiaste groep van mensen die vooruit wil, actief en aanspreekbaar is voor elke burger en open staat voor alle ideeën.

We zijn een partij die zich focust op het vooruithelpen van de gemeenschap door middel van een sociaal en ondernemend beleid met duurzame oplossingen en door het dragen van verantwoordelijkheid binnen het lokaal bestuur. Hierbij kiezen we niet voor de meest bewandelde paadjes. VIVO is toegankelijk voor iedereen en mensen die ons gedachtengoed genegen zijn zullen we graag verwelkomen.” (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk