Kinderopvang Inne Minne in Opwijk gesloten

De gemeente Opwijk werd op dinsdag 6 december 2022 officieel in kennis gesteld van de beslissing van het Agentschap Opgroeien om de vergunning van het kinderopvanginitiatief Inne Minne (Guldenboomstraat) op te heffen.

“De onmiddellijke sluiting wordt opgelegd vanaf woensdag 7 december 2022. Als lokaal bestuur respecteren we de handhavingsprocedures die het Agentschap Opgroeien uitvoert bij opvanginitiatieven en ondersteunen we de beslissingen die hieruit voortvloeien. We ondersteunen de doelstelling van Opgroeien om mee te waken over de veiligheid van de kinderen in de opvang,” aldus burgemeester Inez De Coninck.

“Het lokaal bestuur heeft geen inbreng in de handhavingsprocedures. Wij respecteren de beslissing van het Agentschap Opgroeien en vellen hieromtrent geen waardeoordeel, hoe ongemakkelijk we deze ook vinden. Het gemeentebestuur betreurt ten zeerste de wijze waarop deze onmiddellijke sluiting tot stand kwam.

Wij beseffen dat deze sluiting onvermijdelijk heel wat teweeg brengt bij de verantwoordelijken van het kinderdagverblijf en in gezinnen met kinderen actief in deze opvang. Ook ouders met al ingeschreven, maar nog niet in de opvang gestarte kinderen komen mee in de problemen. Jammer genoeg kan het lokaal bestuur geen oplossingen op korte termijn aanbieden. Het is een vanzelfsprekendheid dat we mee blijven zoeken naar oplossingen om de gevolgen van deze sluiting voor alle betrokkenen zo beperkt mogelijk te houden en hen maximaal te ondersteunen binnen onze mogelijkheden.

Van zodra het Agentschap Opgroeien alle betrokken actoren officieel informeerde over deze sluiting, werd onder impuls en coördinatie van de gemeentelijke jeugddienst een opvolgingsplan uitgewerkt. Daarbij wordt zoveel mogelijk steun en begeleiding voor alle ouders aangeboden in hun zoektocht naar alternatieven, zowel binnen als over de gemeentegrenzen heen. Hierbij zijn we ons bewust van de beperking van het aantal erkende opvangplaatsen in de regio. Dit standpunt werd op dinsdagavond 6 december 2022 meegedeeld tijdens een eerste digitale bijeenkomst met de getroffen ouders en een afgevaardigde van het Agentschap Opgroeien.

De komende dagen wordt er opnieuw met diverse actoren actief in of een link hebbende met kinderopvang in dialoog gegaan om samen oplossingen te vinden. Evenwel zonder de uitkomst van deze gesprekken te kunnen voorspellen en zonder garanties op een goede afloop voor iedereen. Voor dit engagement doen we ons uiterste best.” (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk