Opnieuw eerlijk ontbijt voor Opwijkse pendelaars

Na een onderbreking van twee jaar deelde de gemeentelijke adviesraad Derdewereldhuis op dinsdagochtend 3 mei 2022 in het station van Opwijk opnieuw 300 fairtrade-ontbijten uit aan de pendelaars. “Met deze actie brengt het Derdewereldhuis het thema Fair Trade of eerlijke handel onder de aandacht, zet het alvast in op het behoud van de erkenning en wil ze het bewustzijn rond Fair Trade op een laagdrempelige manier vergroten. Nieuw dit jaar is de aandacht voor de lokale boeren van bij ons. Ook zij moeten immers een eerlijke prijs krijgen,” aldus Tom Bosman, voorzitter van Derdewereldhuis.

“In dat opzicht is de situatie voor de boeren in het Zuiden en in het Noorden gelijkaardig, en dat wil het Derdewereldhuis graag meenemen in zijn actie. Opwijk is al sinds 2012 erkend als Fair Trade gemeente. Het Derdewereldhuis is een gemeentelijke adviesraad die adviseert en ondersteunt, sensibiliseert en coördineert en activiteiten organiseert over de Noord-Zuidverhoudingen en verhoudingen met andere kansarme gebieden.”

Schepen van Welzijn Roland Mortier: “Het Derdewereldhuis mobiliseert rond de millenniumdoelstellingen en is gemeentelijke trekker voor de erkenning als Fair Trade Gemeente. Deze titel geeft aan dat een gemeente én haar inwoners eerlijke handel een warm hart toedragen én er ook effectief werk van maken.”

“Om de erkenning te behouden moet onder andere het bewustzijn en de kennis rond Fair Trade regelmatig gepromoot worden bij burgers, verenigingen, plaatselijke winkels en horeca en moet het lokale bestuur naast koffie nog minstens één Fair Trade product (vb. fruitsap) gebruiken in haar dagelijkse werking.” (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk