Verkeerssituatie in omgeving van werf Brusselsesteenweg wordt aangepast

Twee weken na de start van de werkzaamheden op de Brusselsesteenweg in Zellik worden de verkeersmaatregelen na een eerste evaluatie al aangepast. Ook de blauwe zone wordt binnenkort uitgebreid.

Het was gemeenteraadslid Erik Beunckens (ZellikRelegem-VOLK) die op de laatste gemeenteraad de alarmbel luidde over de verkeerssituatie in Zellik. “Het loopt er de spuigaten uit. De enkelrichting in de Kerklaan wordt genegeerd en ook de snelheidslimiet van 30 km/u op de omleidingsroute wordt niet nageleefd. Bovendien is de parkeerdruk in de omgeving van de paviljoenen van het Breughelpark enorm toegenomen waardoor bewoners met een parkeerkaart er ‘s avonds geen parking meer vinden”, kaartte het oppositieraadslid aan.

Het gemeentebestuur heeft nu twee weken na de start van de werkzaamheden een eerste evaluatie gehouden en hield ook rekening met de vele verzuchtingen van de omwonenden en de oppositie. Zo zal de omleiding niet langer via het centrum lopen, maar via Kerklaan, T. Coppensstraat, Molenbeekdal en F. Schachtstraat. De Kerklaan tussen T. Coppensstraat en de rotonde wordt doodlopend. De straat wordt fysiek afgesloten ter hoogte van de rotonde. Ter ontsluiting van het Breughelpark is in de Kerklaan, tussen de rotonde en de T. Coppensstraat, opnieuw tweerichtingsverkeer toegestaan. De T. Coppensstraat wordt enkele richting in de richting van Molenbeekdal.

Op de gehele omleidingsroute blijft het snelheidsregime van 30 km/u van kracht. Ook de blauwe zone in de omgeving van Breughelpark zal aangepast worden. Dit omdat heel wat voertuigen zich niet langer kunnen parkeren op de steenweg en zich nu ‘s avonds rond het Breughelpark komen parkeren. “De uren waarop de blauwe zone van toepassing is, worden uitgebreid naar 24 op 24 uren en 7 op 7 dagen. Dit moet eerst nog goedgekeurd worden op de gemeenteraad van mei waarna het vanaf 1 juni in voege kan treden”, meldt het gemeentebestuur.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk