Opwijks gemeentebestuur wil centrum nog meer laten bruisen

Begin dit jaar sloeg het nieuws in als een bom toen bekend geraakte dat Alken-Maes de productie van Affligem zou verhuizen en dat de brouwerij in Opwijk zou verkocht worden. Diende zich daar geen unieke kans aan voor de gemeente? Burgemeester Inez De Conicnk (N-VA): “Als gemeentebestuur betreuren we het sluiten van de brouwerij die eeuwenlang in het centrum van de gemeente actief was. Tegelijkertijd is dit voor onze gemeente een opportuniteit om het centrum een nieuwe impuls te geven door plaats te maken voor nieuwe kernversterkende functies zoals horeca, handelszaken of cultuur. Kortom, meer leven in de brouwerij!”

“De gemeente heeft de doelstelling om erop toe te zien dat de toekomst van de site een meerwaarde is voor het centrum van Opwijk en dus niet het zoveelste louter woonproject. Deze principes heeft het gemeentebestuur vastgelegd in een nota goedgekeurd door het college van 7 maart 2022,” licht de burgemeester nader toe. ”We willen een partner zijn om samen met de nieuwe eigenaar op zoek te gaan naar een invulling met meerwaarde voor Opwijk. We denken hierbij onder andere aan een bierproject en/of plaats voor gemeentelijke diensten.”

Om deze verschillende mogelijkheden van de site te onderzoeken heeft de gemeente een intensief informeel verkenningsparcours achter de rug met diverse belanghebbenden en potentiële stakeholders zoals Toerisme Vlaams-Brabant.

“Onmiskenbaar is de rijke bier- en hopcultuur in de Brabanste kouters een sterk toeristische identiteit die naar de toekomst nog meer moet worden uitgespeeld. Dit zowel voor het inlands als buitenlands toerisme. Het is daarom evident dat toerisme Vlaams-Brabant mee wil helpen om de biercultuur toeristisch te ontplooien,” aldus gedeputeerde Gunter Coppens (N-VA).

De brouwerij was al van 1790 actief op het grondgebied van onze gemeente. Alken-Maes heeft beslist de site te verkopen omdat ze van oordeel zijn dat de site in Opwijk de steeds stijgende volumes niet op een duurzame manier kan produceren. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk