Samenwerking tussen gemeente en Opwijks Rommelmarkten Comité

De voorbije jaren werden de rommelmarkten in het centrum georganiseerde door het Opwijkse Rommelmarkten Comité. “Tot 2015 leidde het lokaal bestuur de rommelmarkten in het centrum zelf en daarna nam het Comité over,” aldus schepen, Jan Couck. Bevoegd voor Markten en foren. “Om de goede gang van zaken te waarborgen wenst het gemeentebestuur via een samenwerkingsovereenkomst enkele afspraken formeel te bevestigen zodanig dat deze organisatie ook conform het marktreglement verloopt.”

“De afgelopen jaren verliepen de rommelmarkten goed, doch kwamen jaarlijks dezelfde vragen terug door onduidelijkheid in afspraken. Dit betreft een overeenkomst met betrekking tot de maandelijkse terugkerende rommelmarkten tussen maart en september in het centrum van Opwijk. Nu komt er eenduidigheid over de gewenste invulling, vooropgestelde data, ondersteuning en verwachtingen naar afvalbeheer.”

De rommelmarkten in het centrum gaan telkens door op de laatste zondag van de maanden maart, april, mei, juli, augustus en september van 13 tot 17u30. Er is een afwijking betreffende locatie en tijdstip tijdens de maand juni omwille van de zomerkermis Opwijk. Er wordt dan een rommelmarkt georganiseerd tijdens het laatste weekend (zondag) van de zomerkermis. Deze wordt ingericht op de parking van Hof ten Hemelrijk en op de rijweg Kloosterstraat ter hoogte van huisnummer 10 over de Singel tot aan de aanvang van de Kattestraat.

Bijkomend gaat het gemeentebestuur akkoord met de invulling van een rommelmarkt tijdens de jaarmarkt op de laatste dinsdag van de maand juni van 9 tot 14 uur. Deze wordt ingericht op Marktstraat en de Processiestraat. Andere rommelmarkten die buiten vooropgestelde data of locatie vallen, moeten expliciet ter goedkeuring voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk