Sluikstorter Broevink gevonden

Sluikstorters kunnen soms driest te werk gaan en dat was ook het geval voor de achtergelaten berg vuil die werd aangetroffen op Broevink. Die eerder stille buurt is lang onderhevig aan het geniepig dumpen van huisvuil en ander afval. Meestal glippen die vervuilers door de mazen van het net maar deze keer werd de identiteit van de dader teruggevonden worden door de tussenkomst van de gemeenschapswacht. Deze controleert steeds het achtergelaten zwerfvuil om de herkomst ervan te achterhalen. En met succes deze keer.

Schepen van Leefmilieu Johan Deleu: “De grote hoeveelheid stort werd intussen opgeruimd door de technische dienst van de gemeente. De dader mag zich niet alleen aan een GAS-boete verwachten, maar draait ook op voor de kosten van de ruimingswerken. Het gemeentebestuur voert al jaren een actief zwerfvuilbeleid en kan rekenen op een grote groep vrijwillige zwerfvuilruimers. Ook zet ze actief in op allerlei acties, zoals Mooimakers, om het zwerfvuil in Opwijk te beperken.”

“ Er bestaan ook heel wat mogelijkheden om huisvuil op een correcte en laagdrempelige manier aan te bieden in het recyclagepark of te deponeren in de ondergrondse afvalstraten op diverse locaties in Opwijk. Het achterlaten van zwerfvuil is een daad van minachting voor het leefmilieu en onze maatschappij.” (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk