28 coronaboetes in Opwijk

Sinds de start van de maatregelen tot en met dinsdag 14 april 2020 werden op het grondgebied van de gemeente Opwijk 28 processen-verbaal opgesteld. 10 van deze 28 pv’s werden afgehandeld met een onmiddellijke minnelijke schikking, te betalen binnen de 15 dagen. 4 overtreders betaalden de onmiddellijke minnelijke schikking van € 250.

De 28 pv’s werden opgesteld voor volgende inbreuken: samenscholing: 26, niet-essentiële verplaatsingen: 2. De Opwijkse middenstanders en horeca leven de voorschriften voorbeeldig na want er werden geen pv’s opgesteld tegen handelszaken.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk