Negatief advies voor bouwproject Rubensveld

Na het gemeentebestuur geeft nu ook de provinciale omgevingsambtenaar een negatief advies voor een grote verkaveling in het Rubensveld-Leen ten Eken. De projectontwikkelaar was in beroep gegaan tegen het negatieve advies van het schepencollege maar krijgt dus nu ook een ‘njet’ van de provinciale omgevingsambtenaar. Normaal gezien volgt de bestendige deputatie dat advies. Schepen Inez De Coninck is alvast van plan aanwezig te zijn op de hoorzitting bij de deputatie.

“Om aan te tonen dat het ons menens is. Het advies van de provinciaal omgevingsambtenaar is heel sterk negatief. Dit verheugt ons. Maar we zullen maar zeker zijn bij een effectieve uitspraak, waarbij het project afgeblazen wordt,” zegt Inez De Coninck in een interview met Het Nieuwsblad.

Als ook de bestendigde deputatie negatief oordeelt, kan de projectontwikkelaar nog naar de Raad van Vergunningsbetwistingen trekken en eventueel ook naar de Raad van State.

De vergunning die de projectontwikkelaar heeft aangevraagd voorziet 56 woningen, waarvan 44 in halfopen en 12 in gesloten bebouwing, wegeniswerken en de aanleg van een openbaar park van ongeveer een hectare. In een tweede fase zouden er nog een 25 woongelegenheden bijkomen. De provinciale omgevingsambtenaar heeft o.m. kritiek op de bouwdichtheid, het ontbreken van sociale woongelegenheden en de impact op de mobiliteit. Om deze en andere redenen komt het project – aldus de ambtenaar – niet als woonuitbreidingsproject in aanmerking.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk