Doorstart 't Opwijks Leven

Op een vergadering waarop heel wat vertegenwoordigers van verenigingen en scholen aanwezig waren, kondigde Jo Heremans namens de drukkerij van ‘t Opwijks Leven in Lennik aan dat ‘t Opwijks Leven blijft bestaan. In plaats van wekelijks zal het gratis huis-aan-huis magazine tweewekelijks verschijnen. Tot eind februari zou het ook nog door BPost bedeeld worden. Dan treedt het nieuwe uitreikschema van de post in werking. Tot zolang is er tijd om een en ander opnieuw te bekijken. Tot einde februari zou het gemeentebestuur nog gemeenteberichten publiceren en betalen.

Jo Heremans en Bart Van Biesen  zaten de vergadering in de parochiezaal van Droeshout voor. 1 maart wordt dus een belangrijke datum waarop de doorstart concrete vorm zou moeten aannemen. Vanuit het publiek werd gesuggereerd om de verenigingen aan te spreken voor een vorm van sponsoring. Een redactie vormen en de bijdrage van de verenigingen een bepaald formaat opleggen, waren andere suggesties. Over één ding waren alle aanwezigen het roerend eens: ‘t Opwijks Leven mag niet verdwijnen.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk