Affligem moet in Opwijk blijven

“We zullen niet meer zoveel kunnen investeren dan de afgelopen zes jaar. We willen er alles aan doen om de bevolking niet verder te laten toenemen”. Dat zijn een paar krachtlijnen uit de beleidsnota 2019-2024, die eerstdaags zal worden voorgelegd.

Het bestuur investeerde onder andere in een nieuwe school (De Boot), een moderne feestzaal (De Kersenpit), een nieuw bedrijventerrein (De Vlaamse Staak) en in een centrumparking die in april opengaat. “En dat zonder de belastingen te verhogen of de schuldengraad per inwoner te doen toenemen. De schulden op lange termijn van de gemeente zijn overigens met 2,8% gedaald. Tijdens deze bestuursperiode zetten we het gevoerde beleid verder, met extra klemtonen, opnieuw zonder de belastingen te verhogen. We zullen versterken wat goed is en deskundig aanpakken wat beter kan”, belooft burgemeester Albert Beerens (Open VLD).

“Op alle beleidsdomeinen willen we transparanter zijn. Meer inzetten op inspraak en participatie van de burger bij grote projecten.” Het college van burgemeester en schepenen denkt aan live streaming van de gemeenteraad en aan maandelijkse communicatie over de financiële situatie van de gemeente.”

Het bestuur wil voorts de sterk toegenomen bevolkingsdichtheid een halt toe roepen. Opwijk heeft een bevolkingsdichtheid van 729 inwoners per vierkante kilometer. “Asse komt aan 659 inwoners, Merchtem aan 438 en Londerzeel 507 inwoners per km2” zegt eerste schepen Inez De Coninck (N-VA) ter vergelijking.

“De vele projectzones in gemeentelijke RUP’s zijn een bedreiging voor de leefbaarheid van ons dorp. We gaan die RUP’s herbekijken en desnoods in herziening stellen. We willen geen tweede ‘Van Breuze’ (lompenfabriek afbreken om er x-aantal woningen neer te poten (NvdR) en herbestemmen de brouwerij-site (die in de legislatuur van 2006-2012 herbestemd werd naar wonen) opnieuw naar ‘brouwerij’. We streven ernaar dat Affligem en Op-Ale blijvend in Opwijk gebrouwen wordt.”

Na de opening van de centrumparking wil het bestuur de centrumstraten herinrichten om het centrum leefbaarder te maken ten behoeve van kleinhandel en horeca. Parkeren in de winkelstraten wordt een stuk gemakkelijker. Ook het Dorp in Mazenzele zal er op termijn anders gaan uitzien.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk