Voorzitter Luc De Ridder trekt lijst Inzet

Partijvoorzitter en gemeenteraadslid Luc De Ridder wordt lijsttrekker voor Inzet bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Gemeenteraadslid en ex-schepen Marijke De Vis staat op twee en nieuwkomer Tom Bosman op drie.

Joke Longin, die in de OCMW-raad en het vast bureau zetelt, staat op plaats 4. Lijstduwer wordt gemeenteraadslid en ex-schepen Pol Verhaevert.

De keuze voor Luc De Ridder (53) is geen verrassing, beweert Inzet. Hij draait al 12 jaar mee bij de partij. Voordien was hij jarenlang voorzitter van de gemeentelijke milieuraad geweest. De Ridder is bij de Vlaamse Overheid verantwoordelijk voor een team van milieujuristen. Hij zetelt in de milieuraad en is initiatiefnemer en medeorganisator van de succesvolle boerenmarkten in Mazenzele.

Marijke De Vis (39) was van bij de start van Inzet in 2000 betrokken bij het project en was de voorbije jaren OCMW-raadslid, schepen voor jeugd en gemeenteraadslid. Ze is lid van de ouderraad van voetbalclub EMO en van basisschool De Duizendpootrakkers en speelt badminton bij de Shuttles. Marijke De Vis werkt als communicatieadviseur bij De Watergroep.

Tom Bosman (38) is een nieuwkomer in de Opwijkse politiek. De voorbije zes jaar volgde hij de lokale dossiers op achter de schermen. Hij is bekend als initiatiefnemer van “Kunst In Lege Huizen” en schrijver van de blog “Opwijk En De Wereld”.

Voorts ligt hij mee aan de basis van Opwijk 2040, het burgerinitiatief rond duurzaamheid. Bosman zetelt in de gemeentelijke adviesraad Vlaams Beleid, het Derdewereldhuis, de Welzijnsraad en de inclusiewerkgroep Gewoon Anders. Hij was jaren actief in het dagelijks bestuur en als vrijwilliger in Nijdrop.

Met Joke Longin (43), ambtenaar bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen (FAGG), trekt Inzet voort de kaart van de expertise uit het OCMW.

Lijstduwer Pol Verhaevert (65) staat bekend als een gedreven politicus en socialist, met meer dan 25 jaar ervaring in de Opwijkse gemeenteraad. In de vorige legislatuur was hij schepen van ruimtelijke ordening, leefmilieu, verkeer en mobiliteit.

Hij realiseerde onder andere de huidige stationssite. Van 1970 tot 1976 was hij lid van de raad van bestuur in Nijdrop. Hij werkte op kabinetten bij vijf ministers voor sociale zaken en bekleedde sleutelposities bij het Rekenhof en het RIZIV.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk