Huisjesmelkerij onder de kerktoren

“Appartementen boven de horecazaken van De Plets en Het Brouwershuis voldoen niet aan de minimale kwaliteitsnormen”, zegt schepen Inez De Coninck. “Ze mogen niet meer verhuurd worden. De eigenaar krijgt 10 maanden de tijd om een oplossing te vinden.”
De gemeente trok al in juni aan de alarmklok. Schepen Inez De Coninck (N-VA) spreekt van huisjesmelkerij. “Dit gebeurde bijna onder onze neus in het hartje van Opwijk, onder de kerktoren en aan het gemeentehuis in de Marktstraat. Toen ik in het zaaltje van het Brouwershuis meespeelde in het theaterstuk ten voordele van Femke (het meisje met een beperking, waarvoor geld wordt ingezameld, ego) was het mij al opgevallen dat kriskras vreemdelingen uit de kelder kwamen. Ze spraken verschillende talen. Ik gaf dit door aan de politie. Die mensen woonden blijkbaar in een kelder zonder ramen om te gaan werken in het recyclagebedrijf van kledij in Buggenhout, waarvan de baas de eigenaar is van de appartementen. Ze werden elke morgen opgepikt om er te gaan werken. Dit is een geval van sociale fraude.”
“De lokale politie kreeg bijstand van de federale politie en van inspecteurs van Wonen Vlaanderen. Ze vielen er binnen en kwamen snel tot het besluit om de woongelegenheden ongeschikt en onbewoonbaar te verklaren.
“Op het appartement op de eerste verdieping van Het Brouwershuis wonen vijf vreemdelingen in een appartement dat voor maximum twee personen geschikt is. Er ontbreken lavabo’s en de watertoevoer is problematisch. In een bepaald appartement komt zelfs geen warm water uit de kraan. De wooninspecteur stelde zware inbreuken vast, zoals een algemeen risico op elektrocutie en brand. In Ă©Ă©n van de panden zijn de houten wanden van het toilet losgekomen, waardoor er geen privacy meer is.
“Ook het appartement op de tweede verdieping, waar Ă©Ă©n persoon gehuisvest is, werd ongeschikt verklaard. Dergelijke woongelegenheden mogen niet (meer) verhuurd worden. Het Agentschap Wonen Vlaanderen stelde vast dat het herstellen van de panden onmogelijk is.”
“De wooninspecteur vraagt de veroordeling van de verhuurder. Hij krijgt tien maanden de tijd om een oplossing te vinden. Eventuele herhuisvestingskosten zullen op de eigenaar verhaald worden. Het Agentschap Wonen heeft de vaststellingen overgemaakt aan het parket.”
Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk
Activiteiten van uw vereniging gratis in onze agenda? Klik hier!