"Geen luchtfoto van mijn huis"

Jan Van Gucht (56) verbiedt de gemeente om een luchtfoto van zijn woning te nemen. Daarbij krijgt hij steun van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. De commissie struikelt vooral over de website die de resultaten zou publiceren.

Maar inwoner Jan Van Gucht (56) wil niet dat zijn woning in de Esp gekiekt wordt. “Dat is een schending van mijn privacy”, vindt hij. Hij diende een klacht in bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL). De Commissie gaf Van Gucht gelijk.

“Thermische opnamen van woningen bevatten persoonsgegevens omdat ze info geven  over een natuurlijke persoon (bewoner of eigenaar van de woning)”, schrijft de commissie. “De privacy-regels moeten dus worden nageleefd. De techniek van het maken van thermografische opnamen vormt ten opzichte van een eenvoudige foto een bijkomend probleem, aangezien de opnamen onrechtstreeks informatie verschaffen over de kwaliteit en waarde van de woningen.

 

“De bedoelde website zou aan eenieder de mogelijkheid bieden om alle woningen te bekijken. Voorts kan deze alleen plaatsvinden binnen een gemeentelijk reglement en mits het aanbieden op de site zelf van een mogelijkheid om zich te verzetten tegen de publicatie op de site van informatie over zijn woning”, aldus de privacy-commissie, die ter zake wil bemiddelen.

Maar schepen De Coninck is niet onder de indruk. “De foto zal geen persoonsgegevens bevatten”, zo reageert ze. “De privacycommissie zegt dat deze gegevens mogelijk kunnen worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor bedoeld, dus bijvoorbeeld voor een waardevermindering van een goed (huur of koop). We zullen onderzoeken in hoeverre het nodig is om hiervoor een gemeentelijk reglement op te stellen zoals ze suggereren. Andere gemeenten gingen ons voor in dergelijke projecten en stellen dit ook ter beschikking via een website.”

 


Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk