Opwijks verzet tegen verhoging RV voor OCMW succesvol

OCMW-voorzitter Patrick De Smedt (N-VA) kon op een persconferentie met trots aankondigen dat de federale regering op voorstel van zijn partijgenote Inez De Coninck, beslist heeft om de roerende voorheffing op de dividenden van hen die geïnvesteerd hadden in de Bevak Care Property Invest opnieuw te verlagen. Die beleggers waren gelokt met de belofte dat er geen roerende voorheffing op hun ingebracht kapitaal zou moeten betaald worden.

Maar de regering Di Rupo besliste toch 15% roerende voorheffing aan te rekenen en de regering Michel verhoogde die roerende voorheffing tot 27%. Die roerende voorheffing werd doorgerekend aan het OCMW dat niet anders kon doen dan de huurprijs voor de service flats te verhogen. Op 30 jaar tijd zou dat het Opwijkse OCMW opzadelen met een meerkost van 3.000.000 euro.

Door lobbywerk via de VVSG en van de tandem Patrick De Smedt (OCMW) en Inez De Coninck (federaal parlement) besliste de regering om vanaf 2017 slechts 15% roerende voorheffing aan te rekenen.

Op de foto: Gewezen OCMW-secretaris François Vunckx, OCMW-voorzitter Patrick De Smedt en directeur Geert Geeroms nog voor de opening van de serviceflats.