Liberale Vrouwen vieren 35ste verjaardag

Meer dan 250 genodigden vulden zaterdagnamiddag de Schuur van GC. Hof ten Hemelrijk voor de viering van het 35-jarig jubileum van de Opwijkse afdeling van de Liberale Vrouwen.  Gastspreekster, medeoprichtster en tevens eerste voorzitter, Lea Van Cauter, had het uiteraard over het ontstaan en de werking tijdens de beginjaren van de beweging.  Na een dipje in de werking werd een doorstart genomen in 1988.  Godelieve Moens, en later Annie Crombé namen het voorzitterschap waar.  Nationaal voorzitter Aviva Dierckx loofde de inzet en enthousiasme van de huidige 14-koppigebestuursploeg.  Als blijk van waardering overhandigde zij aan huidig voorzitter Arlette Van der Meersch een oorkonde die de zeer kwaliteitsvolle werking vermeldt.  Ook burgemeester Albert Beerens sprak lovende en bemoedigende woorden en  benadrukte de vervrouwelijking in de politiek.  Federaal volksvertegenwoordiger Carina Van Cauter, die zich vooral toelegt op vrouw gerelateerde materies, nam als laatste het woord. Live-muziek, lekkere hapjes en drankjes, een doorlopende fotoprojectie, maakten de tongen los en zorgden voor een geslaagde namiddag.

Samenstelling van het huidige bestuur : voorzitter Arlette Van Der Meersch, onder-voorziter : José Wijns, secretaris en penningmeester : Chrisitane Goubert, bestuursleden : Lisette Van Den Wyngaerden, Annie Crombé, Yolande Van UJytvanck, Myriam Van Gerwen, Joske Vermeir, Arianne De Bondt, Sandra Bosman, Irene Trogh, Annelies De Pauw , Monique Maetens en Rita Leunis.