Sint-Pauluszaal blijft behouden

Op de gemeenteraad van dinsdag 15 december zal het dossier van de Sint-Pauluszaal besproken worden. Het gemeentebestuur bestelde een studie over de toekomst van Opwijks fuifzaal. Alle mogelijkheden (van restaureren tot afbreken en nieuwbouw) werden onder de loep genomen.

Het resultaat van deze studie is nu bekend. Volgens het studiebureau is de structuur van het gebouw nog degelijk genoeg maar staat het als fuifzaal zeker niet op de best mogelijke plaats. Het college van burgemeester en schepenen kiezen dan ook voor de optie om verbeteringswerken aan de fuiftempel uit te voeren.

Die werken zijn er op gericht om de veiligheid in het algemeen en de brandveiligheid in het bijzonder te verbeteren. Er zou werk worden gemaakt van een nieuwe nooduitgang en nieuwe isolatie. Brandbare materialen zouden zoveel mogelijk vermeden worden.

Op langere termijn, dus niet meer in de huidige legislatuur, zou uitgekeken worden naar een geschikte locatie om een nieuwe fuifzaal te bouwen. Dat zou niet meer voor 2020 gebeuren.