Nieuwe feestzaal voor Mazenzele

Het gemeentebestuur kondigt aan dat Houtekeet in Mazenzele plaats moet maken voor een nieuwe feestzaal. De gemeente bouwt op grond van het kerkbestuur dat een recht van opstal verleent. De nieuwe zaal wordt met 430 m² bijna dubbel zo groot als het huidige Houtekeet.

Er komen ook bijkomende parkeerplaatsen. Ongeveer twee derden van de tuin van de pastorie – waar schepen Jan Couck momenteel woont – wordt opgenomen in het project. Naast een feestzaal voorziet het project twee vergaderruimten: één voor de Sint-Pietersgilde en één voor de kerkelijke overheid.

O Mazenzele 2De gemeente wil vaart zetten achter de plannen en hoopt in 2016 al van start te kunnen gaan. Het oude gemeentehuis met de Sint-Pieterszaal worden verkocht. De opbrengst hiervan wordt gebruikt om de nieuwe zaal te financieren. Hoogstwaarschijnlijk wordt het hele gebouw door de nieuwe eigenaar afgebroken om plaats te maken voor zes bouwpercelen.

Eén en ander kadert in het Masterplan voor Mazenzele waaraan volop gewerkt wordt.