Wachtbekken Vondelbeek ingewandeld

Zaterdag werd, na een paar uur van schrikwekkende regenbuien, het nieuwe wachtbekken/natuurgebied Vondelbeek ingewandeld.

Het gebied heeft een oppervlakte van 17,2 ha waarvan bijna de helft in de gemeente Opwijk.

Het wachtbekken/natuurgebied strekt zich uit over de grens tussen twee provincies en drie gemeenten. Naast Opwijk zijn ook Lebbeke en Buggenhout partners in de uitbouw van het wachtbekken. Zelfs Europa participeerde in het project dat zo’n 135.000 euro heeft gekost.

Het resultaat van alle uitgevoerde werken (door de Vlaamse Milieu Maatschappij)  is het ecologisch beheer van de onmiddellijke omgeving van de Vondelbeek die geregeld voor overstromingen zorgde.

Er werd een wachtbekken aangelegd met een doorstroomconstructie en een sedimentopvang (grondgebied Lebbeke). Het bekken heeft een bergingsvolume van 124.000 m³.

NatuurO Vondelbeek 2

Maar er werden ook heel wat natuurbeheerswerken uitgevoerd. Er werd een wandelpad aangelegd, een vogelkijkwand met uitzicht over de vijver (op Opwijks grondgebied), poelen gegraven en bomen aangeplant (grondgebied Buggenhout).

In het gebied staan zeven infopanelen die de wandelaar deskundige uitleg geven.

Bovendien werd gekozen voor een ecologisch beheer van de graslanden: ze worden door  schapen begraasd.

Dat heeft als voordeel dat een grotere diversiteit van planten mogelijk wordt. Het startpunt van de wandeling is in de veldweg tegenover huis nr. 113 in de Klein-Antwerpenstraat in Lebbeke (Heizijde).