Opwijkse Heemkring wil graven oud-strijders bewaren

De Heemkring Opwijk Mazenzele (HOM) wil dat de gemeente bij het ontruimen van graven op de gemeentelijke kerkhoven de graven van oud-strijders vrijwaart.

Vanaf 15 september worden de graven op vervallen en niet-hernieuwbare concessies eigendom van de gemeente. Het is de bedoeling deze te verwijderen.

De Heemkring stelt dat er op elk van de bedoelde begraafplaatsen (Opwijk, Mazenzele, Droeshout) minstens één graf is van een oud strijder die niet is begraven in de daarvoor voorziene ereperken.

De Heemkring vraagt het gemeentebestuur om de graven van oud strijders niet te verwijderen maar zelf de concessie voor haar rekening te nemen.

(Foto enkel illustratief)