Tonnagebeperking op route Specht-Doortstraat-Neerveldstraat

Het gemeentebestuur van Opwijk voert een tonnagebeperking in voor het verkeer in de Specht, Doortstraat, Neerveldstraat en alle zijstraten.

‘Uit het overleg met de inwoners van de Specht bleek dat er vooral klachten waren van doorgaand zwaar vervoer en te hoge snelheid in de straat’, zegt schepen van Mobiliteit Johan Deleu (N-VA).

‘Na advies van de gemeentelijke verkeersdienst en de cel verkeersbeleid van de politiezone AMOW werd voorgesteld om in een aantal straten de verkeerssituatie aan te passen.’

In volgende straten wordt een tonnagebeperking tot max. 3,5 ton ingevoerd, met uitzondering voor laden, lossen en aangelanden : Neerveldstraat, Vlasweg, Ravenveld, Kapellebaan, Merelweg, Meerweg, Doortstraat, Specht, Fabriekstraat, Wallekensweg.

In de Specht komt ook een wegversmalling om de snelheid te remmen.

De maatregel maakt volgens het gemeentebestuur deel uit van een pakket van maatregelen om de verkeersveiligheid op verschillende plaatsen in Opwijk verder te optimaliseren.