Opwijks rusthuis wordt waarschijnlijk tien procent duurder

Het Opwijks OCMW ziet zich genoodzaakt om de prijzen van het woonzorgcentrum, de serviceflats De Eikendreef en het dagzorgcentrum aan te passen. Die aanpassing gebeurt in twee fazen en moet over een goed jaar afgerond zijn. In het totaal wordt de prijs voor het woonzorgcentrum verhoogd met 10% tegen oktober 2014.

Tenminste dat is wat het OCMW heeft aangevraagd. Ondanks de prijsverhogingen blijven de prijzen in Opwijk nog vrij redelijk in verhouding tot de omliggende gemeenten.

Belangrijkste factoren in de prijsverhoging zijn het wegwerken van het deficit (het gevolg van jarenlang minder te vragen dan de werkelijke kostprijs), (verplichte) bijkomende investering in personeel en het uitbreiden van de infrastructuur.

Aan de prijsverhogingen is een grondige studie vooraf gegaan. De verhoging gaat in twee stappen: een eerste maal wordt de prijs aangepast op 1 april 2014, een tweede keer op 1 oktober 2014.

Aan de prijsverhogingen is een grondige studie vooraf gegaan. De verhoging gaat in twee stappen: een eerste maal wordt de prijs aangepast op 1 april 2014, een tweede keer op 1 oktober 2014. Wij zetten voor u de cijfers op een rijtje:

  • A. De huidige dagprijs
  • B. De prijs op 1 april 2014
  • C. De prijs op 1 oktober 2014

Woonzorgcentrum De Oase: A. 46,75 – B.  49,09 – C. 51,54

Serviceflats De Eikendreef (hier geldt een bijkomende aanvulling op de roerende voorheffing, een recente regeringsmaatregel):  A. 19,33 – B. 23,30 – C. 24,46

Dagverzorgingscentrum:  A. 24,17 – B. 25,37 – C. 25,85

Voor niet-inwoners van Opwijk gelden licht hogere prijzen. Voor de nieuwe serviceflats in De Vlindertuin gelden de afgesproken tarieven.