Stadsbestuur niet op één lijn rond komst retailcentrum

Via een persbericht laat schepen Wouter Vande Winkel (sp.a-Groen) weten dat er binnen het Ninoofse stadsbestuur verschillende standpunten zijn over de vraag of er in het dossier rond de komst van een retailcentrum langs de Brakelsesteenweg een procedure moet opgestart worden bij de Raad van State. De initiatiefnemer achter het project kreeg immers in beroep, na weigering van het stadsbestuur een socio-economische vergunning. In principe kan het stadsbestuur deze in hoger beroep nog aanvechten bij de Raad van State.

Open VLD en CD&V zijn van oordeel dat het dossier reeds door een onafhankelijke commissie in beroep behandeld is en willen deze uitspraak respecteren. Het betreft volgens hen ook een beoordeling van socio-economische aard en vanuit de partijstandpunten vinden de partijen het onverantwoord om het geld van de belastingbetaler te besteden aan een lange procedureslag met hoge advocaatkosten tot gevolg. Het standpunt van Open VLD en CD&V slaat vooral op de socio-economische argumenten en niet op de stedenbouwkundige en mobiliteitsargumenten, die hier totaal los van moeten worden gezien, en die volgens hen meer doorwegen bij de beoordeling van de bouw- en milieuvergunning..

Coalitiepartner sp.a-Groen is het daar niet mee eens: “Het advies van het advocatenkantoor somt 28 pagina’s juridische bezwaren op die gebruikt kunnen worden in een procedure,” vertelt schepen Lieven Meert (sp.a-Groen). “Wij zijn ervan overtuigd dat we als bestuur, net als in Vilvoorde tegen Uplace, tot het uiterste moeten gaan om dit tegen te houden.”

Schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (sp.a-Groen) is ervan overtuigd dat een procedure voor de Raad van State veel kans op slagen heeft: “Belangrijke voorwaarden uit het milieueffectenrapport legt men zo maar naast zich neer en de cijfers in de studies worden gemanipuleerd in functie van het project. Dat zijn feiten waar de Raad van State moeilijk om heen kan.”

Schepen Katie Coppens (sp.a-Groen) verklaart de vasthoudendheid van sp.a-Groen in dit dossier: “De N8 kan in theorie 1.200 voertuigen per uur slikken maar met dit project wordt die grens op weekdagen bereikt en tijdens de vrijdagavondspits vlot overschreden, zaterdagnamiddag zelfs met 20 procent. De N8 dreigt dus dicht te slibben, wat voor ons onaanvaardbaar is.” Het kartel overweegt dan ook zelf een procedure op te starten bij de Raad van State.

Burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) benadrukt dat het dossier de verdere werking van de coalitie niet in het gedrang zal brengen. “Er werd pittig gediscussieerd maar deze ploeg heeft voldoende veerkracht om daarmee om te kunnen gaan,” vertelt De Jonge. “Er zijn bovendien concrete afspraken gemaakt over hoe we met dit dossier verder gaan, ook al wordt er nu voor deze vergunning door het stadsbestuur  geen procedure opgestart.”

Topartikels editie Ninove-Dender