Bewogen gemeenteraad in Ninove

De Ninoofse gemeenteraad draaide op donderdag 3 maart ’16 uit op een ware krachtmeting tussen meerderheid en oppositie. Enkele gemeenteraadsleden van de meerderheid waren verhinderd en de oppositie verliet de zaal bij de behandeling van punt 11, het ontwerp van de wegen rond het sociaal woningproject Berkenhof van Ninove Welzijn.

Burgemeester De Jonge (Open VLD) betreurt de gang van zaken: “Eén lid van de meerderheid is in laatste instantie om medische redenen afwezig moeten blijven en schepen Coppens is in moederschapsrust. Het is zeer jammer dat die afwezigheden dan worden aangegrepen om de vergadering verplicht te laten afbreken en dat juist een belangrijk dossier in sociale woningbouw op die manier vertraagd wordt. Het dossier was volledig rond en klaar om goedgekeurd te worden.”

“De meerderheid heeft het aan zichzelf te danken”, oordeelt Werner Somers (Forza Ninove). “Twee van de drie afwezige raadsleden van de meerderheid hadden gegronde redenen voor hun afwezigheid. Waar het derde lid, nota bene een schepen, uithing, is evenwel een raadsel (het zou om een of andere receptie of banket gaan). De meerderheid moet dus bij zichzelf te rade gaan in plaats van de oppositie onverantwoordelijk gedrag te verwijten. Steeds vaker krijgt de gemeenteraad dossiers voorgeschoteld die als het ware met haken en ogen aan elkaar hangen, waarbij essentiële stukken ontbreken en allerlei zaken niet uitgeklaard zijn. Ook nu weer bleven tal van vragen vanwege de oppositie onbeantwoord. Door de koppigheid van burgemeester Tania De Jonge, die één bepaald punt van de agenda niet wou uitstellen op verzoek van de oppositie, diende ook de beraadslaging over de resterende punten van de agenda te worden uitgesteld. Indien de meerderheid wat vaker rekening zou houden met de mening van de oppositie in plaats van elke gegronde kritiek weg te wuiven, had de meerderheid zich deze gênante vertoning kunnen besparen.”

Topartikels editie Ninove-Dender