Opwijk verlaat Farys

Het zal velen even vreemd in de oren klinken als ‘Killroy was here’ maar op de gemeenteraad van maandag 1 maart werd er zwaar over gedebatteerd: Opwijk verlaat de intercommunale Farys, het vroegere TMVW. Farys is een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten. Die gemeenten kunnen op Farys een beroep doen voor heel wat taken die de capaciteit van één gemeente overstijgen.

Voor Opwijk zorgde Farys (TMVW) o.m. voor waterbedeling (enkel in Mazenzele), voor rioleringswerken, het beheer van de gemeentelijke sporthal en de ontwikkeling van het Vetweydeproject, een nieuw sportcomplex aan de Droeshoutstraat. Dat werd toevertrouwd aan TMVW.

Vetweyde

Maar precies hier wringt een eerste schoentje: volgens het huidige gemeentebestuur is TMVW tekort geschoten in zijn taak. Toen een klacht van buren het project dreigde te kelderen verzaakte TMVW om zijn project te verdedigen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Een tweede twistappel was het goedkeuren van gecontesteerde nieuwe statuten en de onverzoenlijke houding van de algemeen directeur van TMVW/Farys. Opwijk deelde aan de intercommunale mee dat het overwoog uit te treden. “Van de slag werd Opwijk niet meer uitgenodigd voor de vergaderingen, hoewel nog geen beslissing omtrent de uittreding was genomen,” stelde burgemeester Beerens.

Schadevergoeding?

nep watermanOpwijk deed een beroep om een advocaat om het uittreden in goede banen te leiden. Mr. Goossens kwam op de gemeenteraad één en ander uit de doeken doen want zo’n uittrede is niet zo simpel. TMVW/Farys heeft immers investeringen gedaan die het maar al te graag wil recuperen. “Dat is niet zo’n probleem want onze nieuwe partners voor waterbedeling en riolering zullen de investeringen graag overnemen,” stelde Mr. Goossens gerust.

Maar er is meer. Voor de Vetweyde had TMVW reeds twee firma’s aangesteld die, bij het niet realiseren van het project, ongetwijfeld een schadevergoeding van 10% zullen afdwingen. “Hier ging TMVW ook in de fout door niet te wachten op de bouwvergunning,” was het antwoord van de burgemeester.

Goedgekeurd

De voltallige oppositie, voormalig schepen Verhaevert (Inzet), jurist Luc De Ridder (Inzet) en voormalig burgemeester Lutgard Van der Borght (CD&V) op kop, betwistte echter dat Opwijk er zo makkelijk vanaf komt. De rekening kan oplopen tot meer dan 2 miljoen euro, hadden zij uitgerekend.

Tenslotte is er nog het beheer van de gemeentelijke sporthal. “Dat zal de gemeente zelf wel in handen nemen,” stelde Albert Beerens gerust. Noch hij noch de advocaat konden de oppositie echter overtuigen. CD&V en Inzet stemden neen op het voorstel om uit Farys te treden. Maar de meerderheid bleef bij haar voornemen en keurde de uittreding goed.