Voorrangsreglement sociale woningen voor 65-plussers

De Ninoofse gemeenteraad keurde op 26 november 2015 een lokaal voorrangsreglement goed dat 27, en in een latere fase 60, sociale woningen of appartementen met 1 of 2 slaapkamers voorbehoudt voor 65-plussers. Bij koppels volstaat het dat één van beide de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt om aanspraak te maken op één van deze woningen.

“We merken dat er heel wat 65-plussers op de wachtlijsten staan van de sociale huisvestingsmaatschappij Denderstreek of Ninove Welzijn”, vertelt een tevreden Katie Coppens (SP.A), schepen van huisvesting.  “De wachttijd bedraagt 4 à 6 jaar. De doelgroep 65-plussers valt terug op een pensioen en deze mensen hebben dikwijls verhoogde medische kosten. Het is dan ook te verantwoorden dat een voorrangsreglement in werking treedt voor deze doelgroep. Tegelijk zijn er een aantal sociale woningen die perfect op maat zijn voor bewoning door senioren. Deze zijn allen op het gelijkvloers.  Het gaat om een aantal woningen in Ninove, Okegem, Outer en Aspelare. Op termijn komen ook de sociale assistentieflats (33-tal) langs de Edingsesteenweg te Denderwindeke, die Ninove-Welzijn in opdracht van het OCMW bouwt samen met een ontmoetingscentrum voor senioren, op deze lijst zodat ook daar senioren voorrang krijgen in deze sociale flats. Het is niet zo dat alle 65-plussers op de wachtlijst onmiddellijk een sociale woning zullen toegekend krijgen. Dit zal geleidelijk aan gebeuren. Naar gelang deze 27 (met Denderwindeke erbij 60) woningen vrijkomen, zullen enkel mensen die 65 jaar zijn of ouder op de wachtlijst één van deze woningen kunnen toegekend krijgen.”

Topartikels editie Ninove-Dender