Grote Prijs Sportpoëzie stad Ninove

De stad Ninove zocht het voorbije jaar naar wieler- en andere sportgedichten. 190 deelnemers schreven samen 304 gedichten. 98 deelnemers kwamen uit Nederland. Winnaar van de Grote Prijs van de Stad Ninove voor SportpoĂ«zie 2015  werd Rik Dereeper met zijn gedicht “Vliegende keeper”. De auteur mocht in cc De Plomblom uit handen van Veerle Cosyns, schepen van Cultuur, 1.250 euro in ontvangst nemen.

Ook de jongerenprijs, voorbehouden aan deelnemers jonger dan 25 jaar en goed voor 250 euro, werd door een West-Vlaming weggekaapt. Bruggeling Gilles Michiels brengt in “Jempi” een ontroerende en lyrisch sterke ode aan de gevallen jonge god Jempi MonserĂ©. Antwerpenaar Mathias Vangenechten en De Nederlander Richard Bezemer werden beloond met een aanmoedigingsprijs van 250 euro . Naast de vier winnaars selecteerde de jury nog negen finalisten: Patrick Cornillie, Rudy De Coensel, Astrid Dewancker, Lieve Du Bois (de enige van dertien deelnemers uit Ninove die de finale haalde), Sander Meij, Leen Pil, Paul Rigolle, Hein van der Schoot en Miel Vanstreels.

De juryleden Willie Verhegghe, Pascal Delheye ( bestudeert aan de KULeuven de geschiedenis van de sport en de lichamelijke opvoeding) en Tom Van Den Bulcke (Sporza-journalist en inwoner van Ninove) waren blij met de kwaliteit van het ingediende werk.

“We merkten een vrij grote diversiteit in het aantal sporten dat lyrisch wordt ‘behandeld’. Het waren heus niet alleen gedichten over populaire sporttakken zoals voetbal en wielrennen. Bij de finalisten vonden we bijvoorbeeld poĂ«zie over atletiek en golf.” Voor de wedstrijd kwam elk niet eerder gepubliceerd Nederlandstalig gedicht dat thematisch aan het onderwerp “sport” kon gelinkt worden, in aanmerking.

Het boekje ‘Een maantje dat van spanning glanst’ verzamelt de dertien finalegedichten. Het is gratis af te halen in de bibliotheek en in het oud stadhuis.(foto Koenraad De Smet)

Topartikels editie Ninove-Dender