Mobiel Sociaal Huis

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, gaf midden oktober groen licht voor de Oost-Vlaamse plattelandsprojecten van 2015. Hiermee zijn 17 projecten verzekerd van Europese en Vlaamse middelen, nadat eerder provinciale middelen werden toegekend. Het project “Mobiel Sociaal Huis” van het Ninoofse OCMW is één van de gelukkige.

In totaal wordt er 2.075.687 euro geïnvesteerd in het Oost-Vlaamse platteland. De totale cofinanciering bedraagt 1.349.197 euro, waarvan de Provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest elk 465.728 euro bijdragen. Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling vult deze middelen aan met 389.742 euro.

Met een Mobiel Sociaal Huis willen Ninove, Erpe-Mere en Haaltert zich richten op vereenzaamde senioren, kansarmen en psychisch kwetsbare mensen die leven op het platteland en/of ver van de stads-en/of gemeentekern waar de dienstverlening is gevestigd. De initiatiefnemers merken dat de drempel naar het Sociaal Huis en de geestelijke gezondheidszorg te hoog ligt, waardoor deze doelgroep niet altijd de juiste weg vindt naar de passende dienstverlening. Daarnaast vormt mobiliteit ook vaak een probleem, wat nog meer kan leiden tot vereenzaming. Via vrijwilligers uit de buurt die langsgaan bij de doelgroep willen ze hen in kennis stellen van het bestaande aanbod. De vrijwilligers kunnen functioneren als goede antennes. Bij het detecteren van acute geestelijke, psychische en sociale problemen vangen zij op waar mogelijk en verwijzen door waar nodig. Eén voltijdse coördinator begeleidt dit project.

Voor meer vragen over het project of indien u zelf graag huisbezoekvrijwilliger wilt worden, neem dan contact op met Peggy Nys via peggy.nys@ocmw.ninove.be of via het telefoonnummer 0470 31 75 82.

Topartikels editie Ninove-Dender