Dag van de Armoede

Ze springen in het oog: de spandoeken langs de grote toegangswegen naar het Ninoofse stadscentrum die de aandacht vestigen op de internationale Dag van Verzet tegen Armoede op zaterdag 17 oktober 2015. Dit weekend zijn de spandoeken te bezichtigen op het Niniaplein.

‘Armoede is ook in onze stad een reëel probleem’, erkent schepen van armoedebestrijding Katie Coppens (SP.A-Groen). ‘Tien procent van onze inwoners én kinderen leven in armoede. Dat betekent dat 3794 Ninovieters, waarvan 719 kinderen niet de kansen krijgen die ze verdienen in onze samenleving. Om de modale burger hiervan bewust te maken, hebben we er dit jaar voor gekozen om in te zetten op sensibilisering.’

‘Armoede en sociale uitsluiting zijn nooit een simpel gegeven. Ze kennen geen eenvoudige oplossing. Maar eendracht maakt macht en daarom is het absoluut nodig dat we samen de strijd aanbinden’, vindt OCMW-voorzitter Lieven Meert (SP.A-Groen). ‘Om kinderen een duwtje in de rug te geven bieden we gratis huiswerkbegeleiding, in het sociaal restaurant ’t Contact kunnen mensen in armoede aan een sociaal tarief een warme maaltijd krijgen en anderen ontmoeten, via de kansenpas kunnen mensen met een bescheiden inkomen deelnemen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten, en sinds kort begeleiden we ook kwetsbare gezinnen en zwangere meisjes om hen op weg te helpen…’

Topartikels editie Ninove-Dender