Taalpunt Nederlands in de bib

De bibliotheek is in deze ‘Week van de geletterdheid’ gestart met een Taalpunt Nederlands. Dit is een nieuwe afdeling binnen de bib, die focust op Nederlands leren voor anderstaligen.

In het Taalpunt Nederlands kunnen anderstalige inwoners van Ninove materialen lenen om Nederlands te leren. Het Taalpunt is er ook voor leerkrachten, zorgleerkrachten, docenten,…die dagelijks bezig zijn met het bijbrengen van Nederlands aan anderstaligen.

In eerste instantie focust het Taalpunt Nederlands op materiaal voor volwassenen, maar er is ook een basiscollectie voor kinderen en er zijn maandelijkse voorleesmomenten voor kinderen en hun ouders in de jeugdbib.

Het Taalpunt bevindt zich op de eerste verdieping van de bibliotheek en is open op dezelfde tijdstippen van de bib.

Topartikels editie Ninove-Dender