Nieuwe invulling voor Fabeltaterreinen en omgeving

Na de sluiting van de Fabeltafabriek in Ninove in 2005 ligt de site er verlaten bij. De Provincie neemt het initiatief om voor het gebied een visie op te maken. De Stad Ninove was meteen bereid om mee te stappen in een nieuw verhaal voor de invulling van deze site. De Koning Boudewijnlaan, de Brusselsesteenweg, de Brusselstraat en de Dender begrenzen dit studiegebied.

Bij de opmaak van een ontwikkelingsvisie worden de mogelijkheden van de site onderzocht, rekening houdend met belangrijke kenmerken van het gebied. Zo ligt het deels in een signaalgebied en heeft het in het verleden met overstromingen moeten afrekenen. De nabijheid van het stadscentrum zorgt ervoor dat de site een voorbeeld kan vormen voor de ontwikkeling van de stad aan het water. Bij de opmaak zijn veel partners betrokken: Waterwegen en Zeekanaal NV, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM), de eigenaars van het terrein en diverse adviesraden. Tijdens het proces zullen de bewoners van de omgeving en de stad Ninove een belangrijke stem krijgen. Begin juli vond al een workshop plaats met lokale verenigingen om na te gaan hoe ze de site nieuw leven kunnen inblazen tijdens een groots evenement, namelijk Ninove Autovrij op 20 september 2015. Die dag zal de stad de bewoners op de site informeren over de stand van zaken van het proces. Bezoekers kunnen de site dan ook op een andere manier beleven.

Een reeks van vier interviews belicht de aanleiding van de studie en diverse thema’s die meegenomen worden in de totstandkoming van een vernieuwend en ambitieus plan. Het eerste gesprek vond plaats tussen gedeputeerde voor ruimtelijk beleid Geert Versnick en schepen van openbare werken Henri Evenepoel. Zij verduidelijken het belang van het project voor Ninove én Oost-Vlaanderen. Het interview is terug te vinden op de website van de Provincie en op de website van de stad Ninove.

Topartikels editie Ninove-Dender