55 jaar carnaval krijgt toerismeprijs

Met de uitreiking van de Prijs Toerisme wil VVV-Ninove een initiatief bekronen dat bijdroeg tot de uitstraling van Ninove. De leden van de algemene vergadering hadden de keuze uit zeven kandidaturen om hun stem uit te brengen : Ninovieter Serge Vleeschouwer die een anti-refluxbedje ontwierp, Karnaval Ninof dat 55 jaar bestaat, het tentoonstellingsparcours Krasj 2014 met hedendaagse kunst, Ninofmedia met als bezieler Andy Dupont, de Ronde Tafel dat reeds tweemaal succesvol een Duck Race organiseerde, Sigmond Ghijssels en zijn echtgenote Marie ThérÚse Hautman als erkende vaandeldragers op tal van (buitenlandse) oorlogsherdenkingen en de ludieke fanfare Yah Tararah.

Waarom het volksfeest Karnaval Ninof het meeste stemmen behaalde, motiveerde VVV-voorzitter Yvan Roelandt als volgt : ‘Het evenement Karnaval Ninof is het resultaat van de inzet van de Karnavalraad, de feestcommissie, de Ridders in de Wortelorde, de Prinsencaemere en de Raadsdames. Samen met alle carnavalsverenigingen en carnavalisten groeit karnaval Ninof elk jaar uit tot een nog groter en mooier driedaags feest dat al lang niet meer moet onderdoen voor andere carnavalsstoeten in het omliggende.’

Eric Herremans, voorzitter van de carnavalscommissie die alle carnavalsinstanties overkoepelt, mocht de oorkonde en de prijs van 500 euro in ontvangst nemen.

Topartikels editie Ninove-Dender