Opwaardering abdijsite

De Ninoofse gemeenteraad heeft zich unaniem achter de mogelijke aankoop geschaard van de eigendom aan de hoek van de Kloosterweg met het Kerkplein tegenover de Onze-Lieve-Vrouwekerk. De woning en achterliggende grond langsheen de Kloosterweg staan momenteel in hun geheel te koop bij een immobiliënmakelaar.

Ook voor minnelijke aankopen van eigendommen is het stadsbestuur gebonden aan procedures. Het college van burgemeester en schepenen heeft reeds een schatting gevraagd en bekomen bij een landmeter.

Wellicht kwam de gemeenteraad van woensdag 1 april 2015 te laat. Er zou zeer onlangs een compromis getekend zijn met een privé-ontwikkelaar, maar hiervan werd de stad niet officieel in kennis gesteld. Aan de gemeenteraad werd meegedeeld dat desnoods zal overgegaan worden tot een onteigeningsprocedure. De stad vindt deze aankoop immers een unieke gelegenheid om de abdijsite op te waarderen.

‘De abdijkerk is in alle opzichten een toeristisch pareltje. Met de verwerving van de gronden kunnen we de hoofdtoegang – de mooiste zijde van dit geklasseerd monument – volledig tot zijn recht laten komen door een deel van het huidige terrein om te vormen tot parkzone’, vertelt schepen van Cultuurpatrimonium Veerle Cosyns.

‘De hoofdtoegang wordt bovendien momenteel niet gebruikt omwille van de slechte aansluiting op de Kloosterweg en het ontbreken van een parkeerzone. Dit is een unieke kans om de hoofdtoegang in ere te herstellen.’

Een aankoop schept bovendien mogelijkheden op mobiliteitsvlak. Het stadsbestuur wil zo veel mogelijke zachte toegangswegen creëren als alternatief voor drukke invalswegen. Via de Snoekgrachtweg en Kloosterweg kan zo een alternatief geboden worden voor de drukke Weggevoerdenstraat.

Topartikels editie Ninove-Dender