6.000 nieuwe bomen in groene long

Op het domein van het Kasteel van Bever werd zopas de laatste hand gelegd aan de aanplant van liefst 6.000 nieuwe bomen.

In aanwezigheid van eigenaar Bart Verhaeghe, de sterke man achter Uplace, en het derde kleuterklasje van de Sinte-Maartenschool in Meise werden de laatste 25 boompjes zorgvuldig geplant. Een heuglijke dag voor de kleuters maar ook voor de groene long in de noordrand rond Brussel.

De aanplanting van deze 6000 bomen (oftewel 2,16 ha) gebeurt op initiatief van de familie Verhaeghe, de eigenaars van het Kasteel van Bever. Bij de zoektocht naar een nieuwe bestemming voor een stuk landbouwgrond van 2,16 ha gelegen achter het domein kwam men terecht bij de vzw Bosgroep Groene Corridor. In nauw overleg met de Bosgroep werd gekozen voor het aanplanten van inheemse boomsoorten zoals zomereik, esdoorn, boskers en zwarte els.

Het aanplanten van het nieuwe bos past in een hele traditie die het kasteeldomein van Bever kent. Sinds het ontstaan in 1850 werden op het kasteeldomein een belangrijke collectie bijzonder zeldzame boomsoorten verzameld. Het domein, oorspronkelijk 5,5 hectare groot en inmiddels uitgegroeid tot 20 hectare (inclusief landbouwgronden), biedt bovendien een thuis aan een veelheid van fauna zoals reeën, eekhoorns en blauwe reigers.

De kleuters van Juf Lies hebben niet alleen de laatste boompjes geplant, maar kregen ook de kans om het domein te verkennen en de uitzonderlijke fauna en flora te ontdekken.

Volgens Klaas Van Roy, coördinator voor de vzw Bosgroep Groene Corridor, is de aanplanting van deze 6.000 bomen van substantieel belang voor het hele bosbeheer in Vlaanderen. ‘In Vlaanderen wordt jaarlijks gemiddeld 100ha ontbost, en 20ha nieuw bos aangeplant. Het feit dat in één keer 2,16ha nieuw bos wordt aangeplant, is bijzonder goed voor het bosbestand in Vlaanderen.’

Dat bos van onschatbare waarde is voor ons ecologisch en klimatologisch systeem is genoegzaam bekend. In een stedelijke omgeving hebben bomen een grote invloed op de luchtkwaliteit. Fijn stof wordt vastgelegd en CO2 wordt in grote hoeveelheden opgenomen en omgezet in zuurstof.

Het Uplace-project van eigenaar Bart Verhaeghe kreeg net om die reden heel wat kritiek te verwerken uit de hoek van milieu-organisaties. De toename van het autoverkeer door de komst van Uplace zou namelijk nog grotere CO2- en fijn stof-uitstoot tot gevolg hebben.

‘We hebben een verantwoordelijkheid naar de bredere maatschappij’, stelde Verhaeghe gisteren. ‘Als we op deze manier ons steentje kunnen bijdragen aan een beter bosbeheer en bosbestand in de noordrand, waardoor de fauna en de flora hier een duwtje in de rug krijt, dan werken wij daar heel graag aan mee.’

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise