Officiële opening jubileumjaar carnaval Ninove

In Ninove is er op 11 november niet alleen de jaarlijkse herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog maar trekken de carnavalisten die dag hun carnavalsseizoen op gang. Het 55ste ondertussen, een feesteditie dus.

Wie het volledige programma wenste af te werken, trok best de wandelschoenen aan of haalde de fiets van stal. Door de jaarlijks groeiende opkomst bleek de Plomblom vorig jaar veel te klein en diende de Karnavalraad uit te wijken naar de loods van Cloë Confectie in de Merellaan.

Ondanks het gemor van nogal wat cafébazen in het stadscentrum, een goede keuze zo bleek. Er konden 165 stoelen meer aangeboden worden en de zaal zat ook nu weer propvol.

Om 9.45 uur verzamelden de carnavalsinstanties op de Centrumlaan aan het Wortelmanneken dat die dag voor de gelegenheid een kostuum draagt van de winnende carnavalsgroep bij de groepen met praalwagen. Even dreigde een roepende marktkraamster de ceremonie te verstoren.

‘Als dat hier niet stopt, zal ik ne wettel in hare mond moeten steken’, reageerde Prins Presti hierop. Dit bleek echter niet nodig zodat Chris Carael, voorzitter van NKCV De Zjiëlen, zijn leden kon bedanken voor de geleverde prestaties.

Daarna trok het gezelschap naar het Clément Behnplein waar in de schaduw van De Koepoort het carnavalsmonument ‘Dingsken’ een vaste stek gekregen heeft. Daar vroeg Eric Herremans, gewezen prins en voorzitter van het carnavalscomité, een minuut stilte voor alle overleden carnavalisten en werd er geluisterd naar het lied van Kamiel Van Laethem. Eric drukte in naam van de Prinsencaemere de wens uit dat nog meer carnavalisten dit korte intieme moment jaarlijks met hen zouden willen beleven.

Ondertussen was het 10.30 uur en ging het richting Cloë waar honderden carnavalisten klaar stonden voor het officiële gedeelte dat ‘stipt’ om 11.11 uur van start zou gaan.

Om 11.30 uur betrad Pascal Carael (voorzitter vzw Karnavalraad Ninove) de redeton. Met een ‘amuse’ bestaande uit : de vaststelling dat ook de Karnavalraad kampt met huisvestingsproblemen, dat er teveel carnavalisten vissen in dezelfde sponsorvijver, dat enig respect vanwege sommige caféuitbaters ten opzichte van de Karnavalraad zeker op zijn plaats zou zijn en dat 2015 een feesteditie wordt, trok hij meteen de aandacht.

Vervolgens mochten Eric Herremans (voorzitter van het Carnavalscomité), de afscheidnemende Prins Presti, Peter De Meyer (voorzitter Stedelijke Feestcommissie), Pascal Van de Waeter (Ridders in de Wortelorde), Patrick Carael (Prinsencaemere) en Marc Torrekens (Schepen van sport en evenementen) elk hun deel van het jubileumprogramma toelichten.

Wettel & Krabber en Prins Moor zorgden voor een ludiek intermezzo. Omstreeks 13.45 uur keerde Pascal Carael terug naar de redeton waar hij bekendmaakte dat Christophe Van Der Biest van NKV Van Taujd Op Tasj winnaar is van de affichewedstrijd. Christophe was één van de 12 lokale kunstenaars die samen 15 werken indienden.

Daarna ging de bar open en konden de dorstige aanwezigen plaatselijk of in de Ninoofse cafés alles doorspoelen.

Nog meegeven dat er naar aanleiding van 55 jaar carnaval Ninove met als thema : ‘Al 55 joër ne fieëre kaffeegieter’ enkele nieuwigheden in het leven geroepen worden :

 • Er komt opnieuw een carnavalsvlag. De derde in de geschiedenis van carnaval Ninove. Pascal Carael hoopt dat er in zoveel mogelijk straten, maar zeker daar waar de stoet voorbijkomt er een carnavalsvlag aan de huizen zal  hangen. Welke, maakt niet uit.
 • Sammy Van der Straeten, Gino Standaert, Christophe Standaert (zoon van …) en Pascal Carael engageren zich voor het schrijven van het jubileumboek ’55 tinten smaragdgroen’.
 • De Karnavalraad doet een oproep dat alle carnavalisten zich op vrijdagavond 23 januari 2015 vrij te houden. Over het waarom wil de Raad nog niets kwijt, enkel dat er Wettelbier zal zijn.
 • Het Carnavalcomité organiseert op vrijdag 16 januari 2015 een infoavond over het afsluiten van gepaste verzekeringen.
 • De vaste groepen krijgen pasjes om zich te legitimeren bij sponsors.
 • Een seniorenorde krijgt vaste vorm en wil ook haar steentje bijdragen.
 • De Feestcommissie geeft een jubileumpin uit.
 • Bij de groepen zonder praalwagen kunnen voortaan drie groepen i.p.v. één hun plaats verliezen.
 • De animatie na de optocht van de kindercarnavalisten wordt verzorgd door Papa Chico.
 • De Prinsencaemere garandeert dat er voortaan altijd verse bloemen zullen liggen aan het carnavalsmonument Dingsken.
 • De Don Augustprijs bedraagt dit jaar 1000 euro (i.p.v. 750 euro).
 • Het beste carnavalslied wordt bekroond met de titel van ‘De Plooet’ en een prijs van 500 euro, geschonken door de Prinsencaemere.

Meer info : www.carnavalninove.be

Topartikels editie Ninove-Dender