Resultaten nieuwe molenpolitiek worden zichtbaar

Op vraag van de erfgoedraad besliste de gemeenteraad van 25 april 2013 een molencommissie op te richten. Na anderhalf jaar worden de resultaten van de nieuwe molenpolitiek stilaan zichtbaar.

Ninove bezit op dit moment twee windmolens: de Wildermolen van Appelterre-Eichem en de Molen ter Zeven Wegen van Denderwindeke (via erfpacht).

Een aantal vrijwillige molenaars zorgt er voor dat de molens regelmatig draaien en bezocht kunnen worden. Zij waren vragende partij voor de oprichting van een molencommissie.

‘Er was nood aan duidelijke afspraken voor een beter en veiliger beheer en onderhoud van de molens’, vertelt schepen van Patrimonium Henri Evenepoel.

‘Door de deskundigheid van de leden van de molencommissie hopen we dat onze windmolens meer bezoekers zullen aantrekken en een toeristische meerwaarde voor onze stad kunnen bieden.’

Onderhoudspremie

Een grote slokop in het stadsbudget zijn de windmolens niet, maar elk jaar dienen er toch een aantal onderhoudswerken te gebeuren.

‘Af en toe moet al eens een onderdeel vervangen worden’, verduidelijkt Jo Bracke, woordvoerder van de molenaars.

In de molen van Appelterre bijvoorbeeld dienen binnenkort alle spieën van de askop en alle teerlingblokken vervangen te worden. In de molen van Denderwindeke is de molenvang (molenrem) aan een onderhoudsbeurt toe.

Deze werken zullen gefinancierd worden met de onderhoudspremie van het Vlaamse Gewest. Met advies en begeleiding van Mola (het provinciaal molencentrum) voert het stadsbestuur dit jaar een wettelijk verplichte risicoanalyse op de beide windmolens uit.

Daarnaast werden de molens lid van Monumentenwacht Oost-Vlaanderen.

Molenaars gezocht

Er komt ook een nieuwe vorm van beheer voor de beide windmolens. Tot nu toe had elke windmolen zijn eigen molenaars.

Voortaan wordt een pool van molenaars verantwoordelijk voor de twee molens samen. Zo zullen ze beter onderhouden worden, vaker draaien en makkelijker toegankelijk zijn.

Met elke molenaar die lid is van de pool zal een afsprakennota, met rechten en plichten, opgesteld worden. De stad hoopt de pool de komende jaren te kunnen uitbreiden met  nieuwe molenaars en lanceert daarom een oproep naar mensen die het eeuwenoude ambacht willen leren.

Op 18 oktober 2014 starten nieuwe cursussen meester-molenaar en molengids, georganiseerd door Molenforum Vlaanderen.

‘De stad betaalt de kostprijs van deze cursussen, respectievelijk 150 euro en 120 euro, terug aan wie slaagt en toetreedt tot de pool van molenaars’, promoot schepen van Cultuur Veerle Cosyns de molenaarsstiel.

Topartikels editie Ninove-Dender