Natuurpunt doet grote visvangst in de “vijver van Berben”

In Merchtem, op de grens met Mollem, werd nog eens gevist op “de vijver van Berben”, zoals die 1 hectare grote waterplek in de volksmond wordt genoemd. Die grote plas werd uitgegraven in 1969 en even later werd er vis opgezet. Het vissen geraakte in onbruik, behoudens enkele ‘zwartvissers.’ Inmiddels was de vijver in de Neerkamstraat  al jarenlang in het bezit van Leo De Valck, de vader van de Merchtemse schepen David De Valck.

Een tijdje geleden verkocht Leo de vijver aan Natuurpunt, dat hiervoor 15.000 euro kreeg van de gemeente Merchtem. Voorzitter Alain De Cré en zijn team hebben de voorbije maanden het terrein onder handen genomen en al mooi werk geleverd. Vooral de plekken rond de bijgelegen poelen lijken zo weggeplukt uit een schilderij. Het is evenwel niet de bedoeling om het perceel open te stellen voor het grote publiek. Er is al een kijkmuur geplaatst en ook vanaf het langslopende wegje kan men de vijver overschouwen.

Er is niet alleen de vijver. Alain De Cré: “Er zijn ook twee bronpoelen en de vijver zelf wordt weldra omgevormd tot een natuurlijke poel voor amfibieën, waaronder de zeldzame vinpootsalamander. Daarvoor moeten we wel eerst de vissen en vooral de karpers uit de vijver verwijderen. Deze vissoort wroet heel erg de bodem om en verwijdert hierdoor ook de planten. Water en/of zuurstofplanten zijn heel belangrijk voor het leven in de vijver en de talrijke kikkers en salamanders zullen door de vispopulatie te verwijderen of toch grotendeels uit te dunnen, nog veel meer overlevingskansen hebben.”

Voor het vangen van die vissen werd de hulp ingeroepen van mensen van het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek van Oost-Vlaanderen. Die waren enkele uren zoet met het elektrisch vangen van de vissen. Zij hadden dat duidelijk al eerder gedaan. De vissen die in het elektrisch veld terecht komen worden verdoofd en kunnen dan opgeschept worden.

Die werkwijze zorgde er voor dat er wel wat belangstelling was, ondanks dat het water goot. Eerst werden de oevers afgetast en dat leverde al meteen enkele stevige kanjers van snoeken op. Ook Leo De Valck kwam nog eens kijken samen met mensen van Natuurpunt en leden van de visclub De Lijsterbes uit Merchtem, die als thuisbasis het OCMW Lijsterbespark heeft.

Ondertussen hadden de Oost-Vlaamse vissers een eerste ronde van de vijver gedaan. Er werden heel wat verschillende soorten aangetroffen. Het gros daarvan en zeker de karpers kregen met de vijvers in het OCMW-park te Merchtem een nieuwe bestemming. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk