Verhoogde capaciteit in Merchtemse gemeentelijke secundaire scholen

Sinds dit schooljaar werken de secundaire scholen met een digitaal aanmeldsysteem om de leerlingen van het eerste middelbaar eerst aan te melden en hen vervolgens te kunnen inschrijven.

“Tijdens het digitaal aanmelden duid je vooraf en zonder tijdsdruk aan in welke school je je kind wil inschrijven. Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans krijgt om zijn kind in de school van eerste keuze in te schrijven,” aldus Steven Elpers, schepen van Secundair onderwijs.

“De Merchtemse gemeentelijke secundaire scholen GTSM en Tuinbouwschool konden niet alle eerste keuzes toelaten vanwege hun beperkte capaciteiten. De specificiteit en het karakter van de scholen laten namelijk niet toe om grote aantallen leerlingen te laten starten. De technologie en wetenschap enerzijds en levende wetenschappen anderzijds worden onderwezen in kleinere aantallen dan wat momenteel de vraag is. Bovendien zijn onze lokalen te beperkt om grote klassen te kunnen huisvesten.”

Er waren meer aanmeldingen dan de voorziene capaciteit. Daarom doen beide scholen een inspanning om tegemoet te komen aan de verwachtingen. Het aantal leerlingen A-stroom wordt voor beide scholen samen met 12 verhoogd, 6 in de GTSM en 6 in de Tuinbouwschool, waardoor meer leerlingen hun eerste schoolkeuze kunnen volgen. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk