Opleiding “Reanimatie op school” voor alle zesdejaars van de Merchtemse basisscholen

In zitting van 19 januari 2023 besloot het college van burgemeester en schepenen om voor alle zesdejaars van haar Merchtemse basisscholen een opleiding “Reanimatie op school” aan te bieden.

Schepen van Basisonderwijs Julie Asselman: “Dit is er gekomen naar aanleiding van een gezamenlijke vraag van de leerkrachten op een overlegvergadering. Deze sessie wordt georganiseerd per klas/school in het komend schooljaar 2023-2024. Het betreft een twee uur durende cursus waarin de zesdejaars een ganse reeks levensreddende en belangrijke handelingen leren stellen. Dat zijn het herkennen van een hartfalen/persoon in nood, de werking en contact naar de noodcentrale 112, het starten van de reanimatie (enkel borstcompressie), verschillende praktische oefeningen voor borstcompressie en het helpen bij verstikking (praktisch. Er volgt een schriftelijke en praktische (geanimeerde) test en tenslotte een diploma (eerste getuigschrift levensreddend handelen).”

Volgende scholen nemen hieraan deel:

Gemeentelijke basisschool De Plataan: 2 klassen (19 en 20 leerlingen) 

Gemeentelijke basisschool Ten Bos: 1 klas (24 leerlingen) 

Vrije basisschool Sint-Donatus: 2 klassen (19 en 20 leerlingen) 

Vrije lagere school Ter Dreef: 2 klassen (24 en 24 leerlingen) 

Vrije basisschool Rinkeling: 1 klas (22 leerlingen)

(eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk