Kort Merchtem: Uitleenmateriaal

Vanaf 1 maart kunnen organisatoren van evenementen een ganse resem gemeentelijke materialen uitlenen. Die materialen zijn onderverdeeld in twee categorieën. Bij cat. 1 behoren onder meer 2 podiumwagens, 1 toiletwagen, 2 partytenten, 2 chalets met daarbij ook 15 mobiele fietsstallingen van de 25 die zullen worden aangekocht. Bij cat. 2 zijn bijvoorbeeld plaszuilen, nadarhekkens, signalisatieborden, triomfbogen, een beamer en vlaggenmasten. Hiervoor werd een uitleenreglement opgesteld en er wordt ook een waarborg en een retributie geheven op die materialen. (eb)

Topartikels bij Goeiedag.be
Meer kort nieuws