Bredere toegang voor Lijsterbespark 

De toegang van de Sint Janstraat naar het Lijsterbespark zal helemaal veranderen. De gemeente kocht hiervoor al het hoekhuis en verkreeg een subsidie van 168.000 euro voor het ingediende project. De toegang wordt breder met een groengevel en plaats voor recreatiemogelijkheden. Door de beperkte breedte van het perceel was veilig parkeren er niet mogelijk. Het bestuur blijft echter wel uitkijken voor een buurtparking. Weldra komen twee bijkomende parkeervakken vlakbij in de Dendermondestraat. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk