Kort Opwijk: Bekrachtiging aanstelling van gemeentelijke GAS4-vaststellers

Benjamin Moens en gemeenschapswacht Jo Buys volgden met succes de opleiding tot GAS4-vaststeller. Zij werden door de gemeenteraad aangesteld  om inbreuken vast te stellen, meer specifiek in verband met stilstaan en parkeren. Momenteel is er ook een vacature voor een gemeenschapswacht. Daarvoor zal een examen worden uitgeschreven. (eb)

Topartikels bij Goeiedag.be
Meer kort nieuws