Merchtem start deelgebied 2 van het nieuw RUP op

Het gemeentebestuur van Merchtem past de oude BPA’s aan om de wildgroei aan appartementen en hoge bebouwing in het centrum te stoppen en opnieuw een centrum op mensenmaat af te dwingen.

Het eerste deelgebied van het nieuwe RUP Merchtem centrum, de zone tussen de Burchtlaan en de Markt, is zo goed als klaar. Daarom wordt er nu gestart met het tweede deel. Het betreft een groot gebied tussen de Spiegellaan en de Kalkovenlaan. 

“Bij de start van deze legislatuur hadden we de ambitie om in te grijpen in de wildgroei aan appartementen, gingen we vergroenen, inzetten op doorsteken, … Verder worden de huidige bouwvoorschriften ook gemoderniseerd en dat allemaal om de leefbaarheid van het centrum te verhogen,” vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening Lien Casier.

“Het schetsontwerp ligt voor ter bespreking gedurende de hele maand januari. De nota kan doorgenomen worden of men kan zich ook informeren via het filmpje dat op www.merchtem.be/rupmerchtemcentrumdeelgebied2  te vinden is. Op 19 januari 2022 volgt een actieve bespreking  waaraan iedereen kan deelnemen. Alle vragen en suggesties zijn welkom tot eind januari via de website, via mail of via brief,” geeft burgemeester Maarten Mast mee.

Net zoals in deelgebied 1 wordt er gekozen om met vier zones te werken. Per zone liggen de mogelijkheden op het vlak van bouwhoogtes en functies vast. Zone 1, het gebied rond het Mieregemplein is die waar nog het meeste zal kunnen. Hier is nog ruimte voor meergezinswoningen, handel en horeca, maar met kleiner bouwhoogtes en volumes.

“De gemeente wil het Mieregemplein omvormen tot een plein dat vriendelijk is voor fietsers en voetgangers, met meer plaats voor groen. Uiteraard blijft het als randparking,” aldus Casier. 

Zone 2 is die van de hoofdstraten waar er nog beperkt handel en horeca mogelijk is. Kleinschalige meergezinswoningen kunnen hier nog, maar qua bouwhoogte zien die er hetzelfde uit als een eengezinswoning. Enkele straten die hiertoe behoren zijn bijvoorbeeld Stationsstraat, Meutersweg en een deeltje van de Oudstrijdersstraat. 

Zone 3, is voorbehouden voor de woonstraten zoals Koning Leopold III straat, Koning Albertstraat, Vesten, Alfons Bursensstraat, Mieregemstraat (met uitzondering van het plein), … “Hier zullen meergezinswoningen niet meer toegelaten worden en wordt de bouwhoogte beperk. Hier is de impact het grootst aangezien hier geen appartementen meer mogelijk zijn en de bouwhoogte afneemt.” 

Zone 4 ten slotte is, de overgang tussen het agrarisch gebied en het centrum ter hoogte van de Spiegellaan, waar enkel vrijstaande eengezinswoningen toegelaten zullen worden. Hier is het de bedoeling de huidige doorsteken voor fietsers en voetgangers te verankeren en eventueel uit te breiden.

Verder zal er in het nieuwe RUP ook aandacht zijn voor groen-blauw netwerk. Zo komt er een brede bouwvrije strook langs de Molenbeek met ruimte voor water en vooral het teveel eraan bij overstromingen. De pleinen vergroenen en er komt een nieuw park achter de Oudstrijdersstraat tot aan het spoor (aansluitend op site Maalderij Meskens). 

“Ter afsluiting hebben we ook oog voor erfgoed. Waardevolle gebouwen en andere culturele elementen zijn in kaart gebracht en worden via voorschriften in het RUP beschermd. Het zijn net die waardevolle panden die ook mee zorgen voor een herkenbaar dorp.”, besluit Casier. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk