Nieuwe speeltoestellen voor Ten Bos

Op dinsdag 3 november plaatste de firma Boer 4 nieuwe speeltoestellen aan de gemeentelijke basisschool Ten Bos in Peizegem. De toestellen, die voornamelijk gericht zijn op kleuters, zullen tijdens de schooluren gebruikt worden door de leerlingen. Buiten de schooluren zullen ze toegankelijk zijn voor de buurt via een poortje aan de kant van de kerk.

Vooraleer de toestellen opengesteld worden, moet het gras onder de toestellen opnieuw ingezaaid worden. Naar verwachting zal het speelplein in het voorjaar opengesteld worden. Op het pleintje staan een klimtoestel met glijbaan, een speelhuisje, een buitenkeuken en een duo-wip.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk