Extra afslagstrook in Merchtemse Kalkovenlaan

Vanaf 25 mei starten werken aan het kruispunt van de Brusselsesteenweg (N290) met de Kalkhovenlaan in Merchtem. Het agentschap Wegen en Verkeer legt een nieuwe afslagstrook aan richting Brussel en de bushalte ‘Sportcomplex’ wordt verhoogd en krijgt een nieuwe fietsparking. De werken worden uitgevoerd tussen 25 mei en 19 juni.

De bestaande verharding op het kruispunt wordt opgebroken en vernieuwd, tot aan de gevels van de huizen. De bushalte ‘Sportcomplex’ krijgt een verhoogd perron en aan de bushalte wordt een fietsparking aangelegd. Vervolgens wordt een fietspad aangelegd langs de Brusselsesteenweg en worden er fietsoversteekplaatsen voorzien op de Brusselsesteenweg. De parkeerplaatsen op de weg worden heringericht en er wordt nieuwe beplanting aangeplant in de voorziene groenzones.

Tijdens de werken zal doorgaand verkeer op de Brusselsesteenweg steeds mogelijk blijven, met beperkte hinder. De Kalkhovenlaan zelf wordt tijdens de duur van de werken afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Een lokale omleiding wordt voorzien.

De parkeerplaatsen ter hoogte van de huisnummers 64-68 zullen tijdens de volledige duur van de werken niet gebruikt kunnen worden. De garages van de betrokken huizen zullen deels toegankelijk zijn tijdens de werken. De aannemer neemt hiervoor tijdig contact op met de bewoners. 
 
Het tankstation en de achtergelegen garageboxen naast nummer 68 blijven toegankelijk. Bewoners kunnen hun wagen parkeren aan het kerkhof op de Brusselsesteenweg.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk