Merchtemse gemeenteraad kiest voor i-voting

Ook fysieke gemeenteraden zijn door de corona-crisis gebannen. Her en der zoeken gemeenten naar (digitale) oplossingen.

In Merchtem werd de gemeenteraad, annex Raad Maatschappelijk Welzijn, van 30 maart ll. afgelast. De organisatie van de raden van 27 april 2020 wordt door de gekende omstandigheden enigszins aangepast.

Het bestuur wenst de raadsleden maximaal de mogelijkheid de geven de dagordepunten bij i-voting (elektronisch stemmen vanop afstand) te behandelen.  Enkel de dagordepunten waarover via i-voting geen eenparigheid wordt bereikt zullen tijdens een fysieke vergadering worden behandeld. 

Deze fysieke vergadering zal, indien nodig, plaats vinden op maandag 27 april 2020 om 20 uur in de gemeentelijke feestzaal te Brussegem met oog  voor alle mogelijke veiligheidsmaatregelen.  Deze vergadering zal zonder publiek en pers plaatsvinden.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk