Cocaïne in Merchtem

Grote ogen trokken wij, toen we in Het Laatste Nieuws lazen dat Merchtem opduikt in de ranking van ‘steden en gemeenten met hoogste cocaïnegebruik in Europa’. Merchtem staat op de negenentwintigste plaats na steden als Lissabon en Bordeaux en voor Innsbruck. Antwerpen staat op een derde plaats, Brussel op een achttiende.

We moeten wel enige vraagtekens plaatsen bij de cijfers die steunen op een studie van het afvalwater van de Europese steden en gemeenten. In dat afvalwater werd het drugsresidu gemeten. Volgens het artikel in HLN zou het cocaïne residu in Merchtem dagelijks 234.8 mg per 1000 inwoners bedragen.

Cocaïne is een drug die meestal in poedervorm ‘gesnoven’ wordt. Cocaïne maakt de gebruikers vooral geestelijk afhankelijk van het witte poeder. Cocaïne gebruik loopt echter heel vaak uit de hand en heeft ernstige financiële gevolgen voor de gebruikers. Veelgebruikers hebben grote sommen geld nodig om in hun verbruik te voorzien. Op langere termijn lijdt het tot hersenschade.

Nieuwsbrief Royaal Lokaal

Royaal Lokaal

Je zou ook interesse kunnen hebben in...