Provincie weigert vergunning voor verkaveling Puursstraat

De bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant weigert een vergunning voor het verkavelen van een stuk grond tussen Wolvertemsesteenweg en Puursstraat. Het stuk grond zou opgedeeld worden in 36 kavels. Het feit dat de aangevraagde verkaveling gedeeltelijk in een ‘signaalgebied’ ligt – en dus met een grotere kans op overstroming kampt – is voor het provinciebestuur voldoende reden om de vergunning te weigeren. Tegen de oorspronkelijke vergunning werd beroep ingesteld door een buurtbewoner en door het Departement Omgeving van de provincie.

In een persbericht hekelde de pas opgerichte partij PRO het vergunningsbeleid van het schepencollege: “De regelgeving aanpassen wanneer het je niet uitkomt en daarna zeggen dat de vergunning conform de regelgeving is, blijkt het handelsmerk te zijn van dit college.” In dezelfde mededeling wordt ook gesteld dat “met het toekennen van deze verkaveling dit college ook meteen de voetweg nr. 63 opheft”. PRO is verheugd dat “de buurtbewoners hun slag thuis halen” en hoopt dat hun plan om op het terrein een speelbos en hondenweide aan te leggen, nu weer dichterbiij komt.

Wij vroegen bevoegd schepen De Valck (ruimtelijke ordening) om een reactie. “Het college heeft de vergunning toegekend op grond van een BPA dat in 2012 werd goedgekeurd. De instelling van de ‘signaalgebieden’ gebeurde pas in maart 2017 en de consequenties van deze beslissing van de Vlaamse regering zijn nog steeds niet echt duidelijk. Odertussen zijn er wachtbekkens gebouwd om de wateroverlast in de buurt van de Puursstraat drastisch in te perken. De suggestie van PRO dat wij ‘de regelgeving zouden aanpassen’ slaat nergens op. Een schepencollege heeft absoluut niet de bevoegdheid om de regelgeving aan te passen. En het is ook onjuist dat voetweg 63 zou opgeheven worden”.

Achtergrondinformatie: Het is de taak van het schepencollege om een omgevingsvergunning af te leveren of te weigeren, in overeenstemming met de regels opgelegd door de Vlaamse overheid. De bestendige deputatie van de provincie moet deze vergunning bekrachtigen of weigeren. Wat bouwgrond is en wat niet, kan niet door het college worden beslist. De bestemming van alle gronden werd in 1977 vastgelegd bij het opmaken van de gewestplannen.

Schepen De Valck: “Wij voeren geen willekeurig beleid waarbij wij de regels zouden aanpassen aan de aanvrager. Beschuldigingen in die zin getuigen ofwel van gebrek aan dossierkennis ofwel van opzettelijke beschadiging van politieke tegenstanders op grond van onwaarheden”.

Ook CD&V-Merchtem heeft een stem in de discussie omtrent de verkaveling. De partij weigerde de voorziene wegenistracé goed te keuren omdat het gebied gedeeltelijk in signaalgebied ligt. CD&V zegt dat het samen met de buurtbewoner een beroep formuleerde. De partij ziet het gebied (eventueel gedeeltelijk) bewaard als overstromingsbuffer met eventueel zachte recreatie als nevenbestemming.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk